Политика за защита на личните данни

Настоящата „Политика за защита на личните данни“ има за цел да Ви разясни как и защо обработваме личните Ви данни. Защитата на Вашите лични данни е от изключителна важност за нас.

Свържете се с нас, ако имате някакви въпроси или проблеми относно използването на Вашите лични данни и ние с удоволствие ще Ви помогнем. Използвайки този сайт или нашите услуги, Вие се съгласявате с Обработката на Вашите лични данни, както е описано в тази Политика за защита на личните данни.

Съдържание

 1. Дефиниции, използвани в настоящата Политика
 2. Принципите за защита на данните, които следваме
 3. Какви права имате относно личните си данни
 4. Какви лични данни събираме за вас
 5. Как използваме Вашите лични данни
 6. Кой друг има достъп до Вашите лични данни
 7. Как осигуряваме Вашите данни
 8. Информация за „бисквитките“
 9. Информация за контакт

Дефиниции

Лични данни – всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице.

Обработка – всяка операция или набор от операции, които се извършват с лични данни или на набори от лични данни.

Субект на данните – физическо лице, чиито лични данни се обработват.

Дете – физическо лице под 16-годишна възраст.

Ние – Новате Еоод, ИН: 200796072, седалище: гр. София,  ул. Луй Леже 10, ет.4 Тел. 0988742201; Email: sales@bgpodarak.com

Принципи за защита на данните

Ние следваме следните принципи за защита на данните:

 • Обработката да е законна, справедлива и прозрачна. Нашите дейности по обработка винаги имат законно основание. Винаги се съобразяваме с Вашите права преди обработката на личните данни. Ние ще Ви предоставим информация относно обработката при поискване.
 • Обработката да е ограничена до целта за събиране. Дейностите по обработката да отговарят на целта, за която са събрани личните данни.
 • Обработката да се извършва с минимални данни. Ние само събираме и обработваме минималното количество лични данни, необходими за целите.
 • Обработката да е ограничена за период от време. Няма да съхраняваме личните Ви данни повече от необходимото.
 • Ще направим всичко възможно, за да гарантираме точността на данните.
 • Ще направим всичко възможно да осигурим целостта и поверителността на данните.


Права на субекта на данни

Субектът на данните има следните права:

 1. Право на информация – което означава, че трябва да знаете, че личните Ви данни се обработват; какви данни се събират, откъде се получават и защо и от кого се обработват.
 2. Право на достъп – което означава, че имате право на достъп до данните, събрани от / около Вас. Това включва правото Ви да поискате и да получите копие от събраните от Вас лични данни.
 3. Правото на поправка – което означава, че имате право да поискате поправка или изтриване на вашите лични данни, които са неточни или непълни.
 4. Правото за изтриване – което означава, че при определени обстоятелства можете да поискате Вашите лични данни обработването на които не отговаря на изискванията на закона да бъдат изтрити от нашите записи
 5. Право на ограничаване на обработката – което означава, че при определени условия имате право да ограничите обработката на Вашите лични данни.
 6. Право на възражение срещу обработването – което означава, че в някои случаи имате право да възразите срещу обработката на личните си данни, например в случаите на директен маркетинг.
 7. Право на възражение срещу автоматизирана обработка – което означава, че имате право да се противопоставите на автоматизираната обработка, включително профилиране.
 8. Право на преносимост на данни – Вие имате право да получавате личните си данни във формат, който може да се чете машинно или ако е възможно, като директен пренос от един процесор към друг.
 9. Право на подаване на жалба – в случай че отхвърлим молбата Ви съгласно Правото на достъп, ние ще ви предоставим причина защо. Ако не сте доволни от начина на обработване на молбата, моля свържете се с нас.
 10. Правото на съдействие от Комсията за защита на личните данни – което означава, че имате право на помощ от надзорен орган и правото на други правни средства за защита, като например предявяване на иск за вреди.
 11. Право на отказ от съгласие – имате право да оттеглите всяко дадено съгласие за обработка на личните Ви данни.

Данните, които събираме

 • При създаване на Профил в интернет страницата ни, купуване продукт, сключване на договор – имената Ви; електронния Ви адрес; телефонен номер за връзка с Вас, адрес за фактуриране и адрес за доставка на поръчаните от Вас продукти;
 • За управление на достъп и идентифициране на профила Ви – електронен адрес, парола; пощенски адрес и телефонен номер
 • Детайли за плащане и защита на данните Ви, свързани с плащането – електронен адрес, номер на клиент, номер на телефон, адрес за фактура, адрес за доставка, информация, свързана със средството за плащане, сума на покупката и честота на извършваните покупки
 • За издаване на фактура и обработването й – имената Ви, адрес за фактура, адрес на доставка, електронен адрес, използвано средство за плащане, сума на плащането и продукт/и, дата на покупката,
 • Участие в онлайн проучване и други маркетинг дейности – различни видове информация, включително, но не само името ви, пощенския ви адрес, телефонния ви номер, email адреса ви, начина, по който предпочитате да се свързваме с Вас, история на покупките и търсенията Ви
 • Информациясвързана с дефектни продукти и свързана със стоки, рекламации и жалби – имената Ви, електронния Ви адрес, продуктите, които са купени; адреса за доставка, информация относно рекламацията/жалбата и засегнатия продукт/и
 • Когато изпращате продукти за подарък, ние може да събираме информацията, която предоставяте за тези хора като имената, адресите им за доставка, email адресите и телефонните им номера;
 • Автоматично събрана информация за Вас. Това включва информация, която автоматично се съхранява от „бисквитки“ и други инструменти за сесии. Например информацията за Вашата кошница, информация за използваното крайно електронно съобщително устройство, вида на устройството, използваната операционна система, IP адрес при посещение на интернет страницата ни, историята на пазаруването (ако има такава) и т.н. Тази информация се използва основно за подобряване на Вашето клиентско изживяване. Когато използвате нашите услуги или разглеждате съдържанието на нашия уебсайт, Вашите дейности могат да бъдат регистрирани.
 • Информация от нашите партньори. Събираме информация от нашите доверени партньори с потвърждение, че имат правно основание да споделят тази информация с нас. Това са или информация, която сте им предоставили директно, или че те са събрали за Вас по други правни основания.
 • Публично достъпна информация. Можем да съберем информация за Вас, която е обществено достъпна.

Как използваме Вашите лични данни

Ние използваме Вашите лични данни, за:

 • Дейности по управление на електронния ни магазин
 • Данни за целите на изпълнение на направена поръчка/и от електронния ни магазин на основание сключването на договор или в контекста на преддоговорни отношения
 • Да комуникираме с Вас относно продажби или фактуриране;
 • Да организираме доставката до Вас на закупен / поръчан продукт или услуга
 • Осчетоводяване и фактуриране на покупките от електронния магазин на основание законовото ни задължение за това
 • Дейности по управление на Вашия профил в нашата страницата
 • Данни, свързани с Вашата идентификация, на основание Вашето дадено съгласие
 • Маркетинг дейности след дадено Ваше съгласие
 • Да подобрим Вашето клиентско изживяване
 • Да изпълним задължение по закон или договор;

С Ваше съгласие ние обработваме Вашите лични данни също за следните цели:

 • Да Ви изпращаме бюлетини и предложения за кампании;
 • Да Ви изпратим персонализирани оферти;
 •  Да администрираме и анализираме нашата клиентска база (покупателно поведение и история), за да подобрим качеството, разнообразието и наличието на предлаганите продукти / услуги;
 • Да провеждаме въпросници относно удовлетвореността на клиентите;
 • За други цели, за които сме поискали и получили Ваше съгласие

Ние обработваме Вашите лични данни, за да изпълним задълженията, произтичащи от закона и / или да използваме Вашите лични данни за опции, предвидени от закона. Запазваме си правото да събираме анонимизирани данни и да използваме такива данни. Ние ще използваме данни извън обхвата на тази Политика само когато са анонимни.

Запазваме Вашите платежни данни и друга информация, събрана за Вас, за срок необходим да бъдат изпълнени целите изложени в настоящата Политика за защита на личните данни, освен ако по закон не се изисква да задържим тази информация за по-дълъг период от време.

Кой друг може да има достъп до личните Ви данни

Не споделяме Вашите лични данни с непознати. Лични данни за Вас в някои случаи се предоставят на нашите доверени партньори, за да направим възможно предоставянето на продукта /услугата или да подобрим Вашето клиентско изживяване. Личната информация ще бъде споделяна от нас само с цел усъвършенстване на услугите и рекламата ни и няма да бъде споделяна с трети страни за техни маркетингови цели. Споделяме Вашите данни с:

 • пощенски (куриерски) фирми, с оглед изпращане на поръчани/закупени продукти или услуги, както и други документи и необходимостта от удостоверяване на самоличността при връчването им;
 • наши дистрибутори и партньори , които действат като представители на дружеството, при продажбата на услуги и продукти;
 • лица, наети по договор от нас, подпомагащи процесите по продажба, логистика, доставка, осчетоводяване и др.;
 • органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство;
 • банки за обслужване на плащанията, извършени от Вас;
 • компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват предоставянето на информация, сред която и лични данни

Ние работим само с партньори, които са в състояние да осигурят адекватно ниво на защита на Вашите лични данни. Ние можем да разкриваме Вашите лични данни на други трети лица или на държавни служители, когато сме законово задължени да го направим.

Как осигуряваме Вашите данни

Ние правим всичко възможно, за да запазим личните Ви данни в безопасност. Използваме безопасни протоколи за комуникация и прехвърляне на данни (като HTTPS). Използваме аноними и псевдоними, когато е подходящо. Ние наблюдаваме нашите системи за възможни уязвими места и атаки.

Ние ще Ви уведомим ако съществува заплаха за Вашите права или интереси. Ще направим всичко възможно, за да предотвратим нарушения на сигурността и да помогнем на властите да предотвратят евентуални нарушения.

Ако имате профил при нас, имайте предвид, че трябва да запазите потребителското име и паролата си в тайна.

Деца

Ние не събираме никаква информация от деца. Ние не насочваме децата към нашите услуги.

Бисквитки и други технологии, които използваме

Използваме „бисквитки“ и / или подобни технологии, за да анализираме поведението на клиентите, да администрираме уеб сайта, да проследяваме движенията на потребителите и да събираме информация за потребителите. Това се прави, за да персонализираме и подобрим използваемостта на сайта.

„Бисквитката“ е малък текстов файл, съхраняван на Вашия компютър. Бисквитките съхраняват информация, която се използва за подпомагане на работата на сайтовете. Само ние имаме достъп до „бисквитките“, създадени от нашия уебсайт. Можете да контролирате „бисквитките“ на ниво браузър. Изборът да деактивирате „бисквитките“ може да възпрепятства използването на определени функции.


Използваме „бисквитки“ за следните цели:

 • Необходими „бисквитки“ – тези „бисквитки“ са необходими, за да можете да използвате някои важни функции на нашия уеб сайт, като например влизане в профила. Тези „бисквитки“ не събират лична информация.
 • Функционални „бисквитки“ – тези „бисквитки“ осигуряват функционалност, която прави използването на услугата по-удобно и прави възможно предоставянето на по-персонализирани функции. Например, те могат да запомнят Вашето име и електронна поща в коментар формуляри, така че не е необходимо да въвеждате отново тази информация следващия път, когато коментирате.
 • „бисквитки“ на Google Анализ – тези „бисквитки“ се използват за проследяване на използването и ефективността на уебсайта и услугите ни
 • Рекламни „бисквитки“ – тези „бисквитки“ се използват за предоставяне на реклами, които са подходящи за Вас и за Вашите интереси. Освен това те се използват за ограничаване на броя пъти, които виждате реклама. Те обикновено се поставят на уебсайта чрез рекламни мрежи с разрешение от оператора на уебсайта. Тези „бисквитки“ запомнят, че сте посетили уебсайт и тази информация се споделя с други организации, като например рекламодатели. Често бисквитките за насочване или рекламиране ще бъдат свързани с функционалността на сайта, предоставена от другата организация.

Можете да премахвате „бисквитките“, съхранени в компютъра си, чрез настройките на браузъра. Друга възможност е да управлявате някои „бисквитки“ на трети страни, като използвате платформа за подобрение на поверителността, като например optout.aboutads.infoили youronlinechoices.com.
За повече информация относно „бисквитките“ посетете allaboutcookies.org.

Използваме Google Анализ за измерване на трафика на нашия уебсайт. Google има собствена Политика за поверителност, която можете да прегледате тук.
Ако искате да се откажете от проследяването от Google Анализ, посетете Google Analytics opt-out page.

 

Информация за връзка

Новате Еоод, ЕИК: 200796072, седалище на управление: гр. София, ул. Луй Леже 10, ет.4

Тел. 0988742201; Email: sales@bgpodarak.com

 

Надзорен орган

Комисия за защита на личните данни

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел: 02/91-53-518

 

Промени в тази Политика за защита на личните данни

Ние си запазваме правото да правим промени в тази Политика за защита на личните данни.